GSMK: Oppdatert terminliste for hovedkorpset vår 2014 pr. 23.03.2014

Hei igjen, hovedkorpset!

Sender dere en oppdatert terminliste for hovedkorpset vår 2014 pr. 23.03.2014.

Viktig at dere kikker på denne – noen justeringer er foretatt!

Som tidligere: Detaljert informasjon sendes dere i forkant av hvert arrangement.

Med vennlig hilsen

for styret i GSMK

Rannveig Almaas (sekretær)

Terminliste vår 2014 – hovedkorpset pr. 23.03.2014.docx

Legg igjen en kommentar