Informasjon om 16.mai og 17. mai

Viktig informasjon om korpsets spilleoppdra på 16. og 17. mai! Se vedleggene og  les hele innlegget:

Angående 17. mai og buss fra skolen ned til byen:

Korpset får egen buss ned til byen. (Dengår fra Arnulf Øverlandsvei som alle øvrige busser for skolebarna.)

Husk å skrive på svarslippen fra skolen at barnet ditt går i korpset og at det således skal gå i barnetoget i sentrum og følge bussen til sentrum. (NB!  Korpsbarna skal ikke betale for busstransporten!)

Angående korpsets popcorn- og slush-salg på FAU’s ettermiddagsarrangement på skolen 17. mai:

På FAU’s ettermiddagsarrangement på skolen fra kl. 15-17, skal korpset selge popcorn- og slush.  Det gjør vi hvert år, og det gir gode inntekter!  (Vi har to flotte maskiner til dette.) Vi har fått to foreldre til tilrigging/forberedelser og til selve salget under arrangementet. MEN: Vi trenger to frivillige foreldre til bortrydding og vasken av slush- og popcornmaskinene!!  Det tar ca. én time å vaske ned disse.  Meld ditt bidrag snarlig til Hilde Lovett (hilde@gsmk.no)!!

Husk:  Full uniform for ALLE både 16. og 17. mai!  (Aspiranter uten instrument begge dager.  Juniorer og hovedkorps spiller/tar med instrument, noteklype og marsjhefte begge dager!)

Se linken til korpsets hjemmeside om informasjon om uniformer: http://gsmkorps.wordpress.com/uniformen/

Har dere øvrige spørsmål, ta kontakt med dirigent Sissel (mob. 92283934), leder Øystein (mob. 95751900) eller undertegnede. Fravær SKAL snarest meldes direkte til dirigent Sissel.

Vel møtt 16. og 17. mai!!!

Med vennlig hilsen
for styret i Grindbakken Skoles Musikkorps,
Rannveig Almaas (sekretær, mob. 47400038)

 

GSMK 16. mai 2014.doc
GSMK 17. mai 2014.doc

Legg igjen en kommentar