Om Grindbakken Skoles Musikkorps

DET VAR EN GANG….

For omtrent 30 år siden hadde Oslo by samme diskusjon som i dag. Byen vokser, hva gjør vi? Randsonen er et naturlig utgangspunkt og har dessuten betydelig mer areal å by på enn fortetting i alle byens vakre eplehager.

Borettslagene skjøt derfor fart oppover lia fra Bogstad og opp til Skogen. Utbygningen ble Oslo vests minisvar på Lambertseter – et nytt lite forstadssamfunn vokste frem.Behovet for en ny skole var klart, og i 1982 var Grindbakken skole et faktum. Skolen i skogkanten ble raskt en av byens større skoler med over 600 elever.

En skole er dog ingen fullkommen skole uten eget skolekorps. Rektor og entusiastiske foreldre gikk i gang og startet Grindbakken Skolemusikk i januar 1983. I oppstarten var dette et musikktilbud lagt under skolens undervisning med hovedvekt på sangkor og instrumentalundervisning for korps. I løpet av det første året strakk økonomien seg til innkjøp av 19 Melodicaer til undervisningsformålet. Litt etter hvert begynte den møysommelige oppbyggingen av korpsets instrumentpark.

Etter en tid skilte kor og korps lag, også formelt, og Grindbakken Skoles Musikkorps ble det nye navnet i 1984.

OG I DAG…..

Mange år, kaker, og loppemarked senere kan Grindbakken Skoles Musikkorps i dag fremvise et 40 talls barn og unge som utgjør en hørbar og godt synlig del av skolens miljø.

Korpsets musikalske ledelse er vel ivaretatt av vår dirigent Sissel Grøndahl.

Korpset har dessuten satset sterkt på å tilby godt kvalifiserte undervisningskrefter på alle instrumentgrupper. Alle våre instruktører har bred musikkfaglig bakgrunn. Det er derfor svært hyggelig å se at mange av korpsets musikanter har blitt flinke instrumentalister.

Grindbakken Skoles Musikkorps har blitt et hyggelig sted å være og vi skryter gjerne av våre unge som musiserer med større og større dyktighet. Deltagelse i Gøteborg Music Festival gav korpset den gjeveste prisen; beste totalopplevelse (2014).

På det sosiale plan er korpset jevnlig på turer i form av øvelsesseminarer hver høst og vår, sosiale samlinger på Halloween eller i bowlinghallen, deltakelse på musikkstevner, aspirantfestival og ikke minst vår årlige sommertur hvor både musisering og sosiale aktiviter står i fokus. Vi deler bilder og opplevelser på nett og i sosiale medier. Våre retningslinjer for publisering på nett finner du her.

Vi øver i gymsalen på Grindbakken skole, Måltrostveien 106 på onsdager,

  • Aspiranter fra kl. 1515-1615
  • Juniorer fra kl. 1630-1730.
  • Hovedkorps fra kl 1800-2000.

Velkommen til oss, – ta kontakt med styret dersom du ønsker å bli med !

Dirigent

Espen Selvik har vært korpsets dirigent siden august 2016.

Hans engasjement for musikk og evne til å begeistre barn og voksne har bidratt til et positivt korpsmiljø på skolen og han dirigerer både aspiranter, junior og hoved-korps.

Les mer om Espen på https://no.wikipedia.org/wiki/Espen_Selvik