Om Grindbakken Skoles Musikkorps

Grindbakken skoles eget korps ble etablert i 1983. Korpset er inndelt i tre aldersnivåer: Aspirantkorps,
Juniorkorps og Hovedkorps. Vi er et janitsjarkorps, dvs. at instrumentgruppene omfatter både treblåsere,
messingblåsere og slagverk. Oppslutningen om korpset har vært voksende de siste årene og vi har nå 65
medlemmer.

Ester Aasland er dirigent for Aspirantkorpset, Helga Jenssen Solstad er dirigent for Juniorkorpset og Espen Selvik er dirigent for Hovedkorpset. Han har lang og allsidig erfaring både som dirigent og komponist med en imponerende CV.
Du kan lese mer om Espen på https://no.wikipedia.org/wiki/Espen_Selvik.

Korpset er bevisst på å tilby barna godt kvalifiserte undervisningskrefter. Alle våre voksne instruktører har
derfor god musikkfaglig bakgrunn og erfaring. Vi engasjerer dessuten enkelte av de eldste korpsbarna som
assistenter på fellesøvelser og som instruktører. De vet hvordan det er å være aspirant og hvordan det er å
skulle lære seg å spille på et instrument. Samtidig gir det gode relasjoner mellom de minste og de største i
korpset. Vi mener at det musikalske og sosiale går hånd i hånd.

Gode instrumenter er viktig, og korpset har derfor over de siste årene foretatt en målrettet oppgradering av
instrumentparken i tillegg til å leie flere nye instrumenter gjennom Oslo Musikkskole. Hvilket instrument man tildeles på utlån, er avhengig av hvilke instrumenter som er ledige, hvilke instrumenter korpset trenger
forsterkninger på, og så langt råd – egne ønsker. Det gis individuell opplæring på instrumentet hos egen
lærer. Dette skjer i størst mulig grad i AKS-tiden og i skolens lokaler. Dette er en fantastisk mulighet for en
unik en-til-en oppfølging. Tenk deg egen personlig trener på fotball, for eksempel?!

I tillegg til de individuelle spilletimene har vi samspill på onsdager:

  • Aspiranter fra kl. 15.30 – 16.30
  • Juniorer fra kl. 16.30 – 17.45.
  • Hovedkorps fra kl 18.00 – 20.00.

Velkommen til oss, – ta kontakt med styret dersom du ønsker å bli med !

Skolekorps er en veldig sosial aktivitet – både for musikanter og foreldre. I et korps blir man ikke dyktig på
bekostning av andre, men i fellesskap med andre. Det er en utrolig fin måte å bli kjent med eldre barn og
ungdom på, i tillegg til at man lærer seg å beherske et instrument. Vi reiser også på turer, stevner og
seminarer. Hvis noen voksne ønsker å spille med, er det hyggelig. Korpset deltar i 17.mai-toget opp Karl
Johan og har vært godt supplert med spilleglade foresatte! I 2014 etablerte foreldrene dessuten et eget
Foreldrekorps med stor suksess. Mange fant fram både gamle instrumenter og gamle kunster!

Foreldregruppen står selv for korpsets drift. Mye av utgiftene er knyttet til instrumentopplæring og
instrumenter, men også til korpsturer og andre sosiale aktiviteter. Korpset finansieres delvis gjennom
egenbetaling, delvis gjennom støtte og delvis gjennom inntektsgivende fellesaktiviteter, for eksempel det
årlige loppemarkedet helgen etter høstferien (vi har kun ett loppemarked pr. år). Gjennom deltakelse her
skapes også et hyggelig fellesskap i foreldregruppen.

Halvårskontingenten er kr 2.700,- og det gis søskenmoderasjon (2.000,- for barn nr 2 og 1.500 for barn nr 3).

Innmelding i korpset er bindende fordi vi må engasjere musikklærere samt kjøpe instrumenter og sette opp
spilletimer til alle musikantene. Hvert semester forplikter man seg derfor til å være med ut semesteret.

Vi har følgende instrumenter i korpset vårt: