Bli med!

HAR DU LYST TIL Å SPILLE ET INSTRUMENT?

Grindbakken Skoles Musikkorps har hovedopptak av nye aspiranter ved skolestart på høsten hvert år, men dersom du ønsker å starte tidligere kan du melde deg inn her.

Les eventuelt mer i skrivet informasjon til nye aspiranter. Her finner du kanskje svar på det du lurer på som ny aspirant eller aspirantforelder.

Vi inviterer hovedsakelig deg som starter i 2., 3. eller 4. klasse til å bli med i aspirantkorpset. Aspirantkorpset har øvelser (samspill) på skolen onsdager fra kl. 15.15-16.15. I tillegg får hver musikant privat spilletime med kvalifiserte musikklærere på skolen i AKS-tiden hver uke på sitt instrument, slik at det blir lettere å lære seg å spille. Når du etter hvert blir litt eldre, går du over i Juniorkorpset og deretter videre opp i Hovedkorpset.

De fleste forbinder korps med 17. mai og marsjer, men det å spille i korps er så mye, mye mer. Grindbakken Skoles Musikkorps er veldig aktive med konserter, seminarer, konkurranser, fester og korpsturer i inn- og utland. All mulig musikk skrives om for korps, så vi spiller masse forskjellig og variert musikk gjennom hele året. Alt fra klassiske musikk, underholdningsmusikk, julemusikk, musikaler til rock og pop og selvsagt også marsjer.

Å spille i korps byr på tilhørighet og vennskap. Samtidig som man bygger opp individuelle prestasjoner og ferdigheter, innebærer det også deltakelse i en gruppe der alle er avhengige av hverandre for å oppnå gode resultater. Slik utvikles evnen til å lytte, respektere og ta hensyn til hverandre. Spilling i korps bidrar til økt selvstendighet, samarbeidsevne og evne til å ta ansvar. Musikk stimulerer hjernens evne til logisk tenkning, resonnement og kreativitet.

Forsking viser at regelmessig, systematisk øving på et musikkinstrument øker oppfatningsevnen gjennom både syn og hørsel, samtidig som konsentrasjon og koordinasjon forbedres vesentlig. Dette har stor overføringsverdi i forhold til fag og aktiviteter, særlig lesing, skriving og matematikk. Hukommelsen påvirkes også meget positivt.

Du får lære mange ting ved å spille et instrument: samspill, lytting og konsentrasjon, flotte musikalske opplevelser, du lærer å opptre for andre og at andre blir glade når du spiller. Det å spille et instrument, stimulerer til bedre læring på skolen og ellers i livet! Å kunne spille et instrument, er en gave du kan ha med deg hele livet! Det er som å sykle, du glemmer det aldri, og du kan alltid gjenoppta spillingen når som helst senere i livet!

Vi har følgende instrumenter i korpset vårt:

Velkommen!