Retningslinjer for publisering i korpset

Alt innhold inkludert bilder, video og lydfiler på Grindbakken skoles musikkorps sine nettsider er produsert av foreldre, musikanter og musikalsk ansvarlige. Det er ikke tillat å kopiere innhold uten avtale.

Regler for bildebruk i Grindbakken skoles musikkorps:

For effektiv drift av det frivillige arbeidet i Grindbakken skoles musikkorps må foresatte selv gi beskjed dersom de reserverer seg mot bildebruk på nettsidene eller andre steder.

GSMK har en ekstern og intern nettside, en åpen Facebook–side, en lukket Facebook-gruppe, amt Youtube- og og Flickr-konti. De åpne nettsidene brukes for å dele informasjon i rekrutteringsøyemed og for å informere om eksterne arrangementer som loppemarked og 17. mai. De lukkede nettsidene brukes for uformell interne informasjons- og bildedeling blant korpset musikanter, instruktører og foreldre. Bruk på andre seriøse nettsteder kan skje, men kun etter avtale med GSMK. All bruk har identifikasjonsreglene nedenfor som fast ramme.

Bruk av bilder og levende bilder fra korpslivet i GSMK er svært viktig for økt synlighet. Synlighet har betydning både for rekruttering, økonomi, omdømme og tilrettelegging av korpsets aktivitet. Alle som er på bilder bidrar til dette arbeidet.

Alle musikanter og foreldre får beskjed om nettsidene når de starter i korpset og hvilket retningslinjer som gjelder, slik at man har muligheten til å reservere seg innen rimelig tid.

Identifikasjon på GSMK sine nettsider mm.

GSMK ønsker en klar begrensning av identifikasjon av barn og unge på vår offentlige nettside og sosiale media. Bilder av barn og unge publiseres under disse forutsettingene:

  • GSMK kobler ikke navn og bilde av personer under 18 år. Vi har altså ikke bildetekster med navn på personer under 18 år.
  • Hvis vi i tekst omtaler barn og unge under 18 år bruker vi kun fornavn, ikke etternavn.
  • Vi omtaler ikke alder hvis ikke alder har ett poeng i seg selv.
  • Voksne instruktører omtales med fullt navn og bilde
  • Hvis det skulle bli aktuelt å bruke bilde og navn på personer under 18 år vil GSMK innhente tillatelse av foreldrene på dette før publikasjon.
  • Foresatte kan gi generell godkjenning til at personer over 16 år selv kan håndtere slike godkjenninger.
  • Avbildede barn/voksne(foreldre) kan kreve bildet av seg selv/barnet fjernet.
  • Voksne som deltar på GSMKs arrangementer kan bli avbildet på nettsiden og hvis det er relevant vil navn tilknyttes som for eksempel instruktører og ledere.
  • I de tilfeller foreldre har sendt inn reservasjon  vil barn/unge ikke bli avbildet eller omtalt på nettsiden/sosiale media.

Foreldre som ikke ønsker bilder av sine barn på nettsidene til tross for begrensningene over har full rett til det. Men de må selv ta initiativ til å reservere seg mot bildepublisering og samtidig sende inn ett bilde av musikanten slik at nettansvarlig har mulighet til å kontrollere at bilder av musikanten ikke publiseres.

Vi gjør oppmerksom på at offentlige arrangementer og  for eksempel bilder av hele korpset under konserter etc kan bli lagt ut, men også disse uten navn.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål med webmaster@gsmk.no.