Informasjon til nye aspiranter

Velkommen til årets nye aspiranter og foreldre – og alle andre som nå vil nyte godt av å ha en musikant i familien!

Her følger litt informasjon om korpset og svar på noen spørsmål vi vet mange lurer på. 

Grindbakken skoles musikkorps. 

Grindbakken skoles musikkorps (GSMK) består av tre korps: Aspirantkorps, Juniorkorps og  Hovedkorps. Vi rekrutterer hvert år nye medlemmer fra de elevene i 2., 3. eller 4. klasse, men det er absolutt mulig å starte senere også.

Nye musikanter begynner i aspirantkorpset, før de blir juniorer. Normalt vil man være i juniorkorpset i 2-3 år. Deretter rykker man opp i hovedkorpset. I hovedkorpset kan man spille helt fram til man er ferdig med videregående skole/fyller 19 år.  

Hvem gjør hva i korpset?

Korpset drives av oss foreldre, gjennom et styre. Styret velges på årsmøtet som vanligvis avholdes hvert år i mars. Styret kan kontaktes på e-post styret@gsmk.no

Det musikalske ansvaret ligger hos våre tre dirigenter:
Aspirantkorpset: Ester
Juniorkorpset: Helga Solstad
Hovedkorpset: Espen Selvik


I tillegg engasjerer vi dyktige instruktører på hver instrumentgruppe som gir barna individuell undervisning. De eldste musikantene bidrar også i undervisningen av de yngre barna som assistenter under fellesøvelsene. 

Hva skjer i løpet av et korpsår? Og hva med fravær?  

Hvert halvår settes det opp en terminliste med tid og sted for planlagte arrangementer. Aspirantene er små og kan ikke spille så mye, så de deltar derfor ikke på alle arrangementer.
I høstsemesteret har vi det årlige loppemarkedet helgen etter høstferien , et seminar i november, julegrantenning første søndag i advent og avslutter med en stemningsfull julekonsert i Holmenkollen kapell.

I vårsemesteret starter vi året med et seminar, vi er ofte med på konkurranser, 16. og 17. mai er selvsagte høydepunkter og så avslutter vi med korpsturer i inn- og utland i juni.

Vi anbefaler å henge terminlisten opp på et godt synlig sted og merke seg arrangementene i kalenderen i begynnelsen av hvert semester. Vi benytter også Spond.

I et korps er alle viktige, så spesielt når det gjelder planlagte konserter må fravær meldes fra til dirigenten i god tid dersom man av en eller annen grunn ikke kan være med. 

Grindbakken Skoles Musikkorps bruker app’en Spond for koordinering av enkelttimer og fellesøvelser.

Følg denne lenken for å laste ned appen og bli med i GSMK gruppen på smarttelefonen: https://group.spond.com/FYXCS. Skriv evt inn gruppekoden FYXCS direkte i app’en om du har den allerede.

For mer informasjon se https://spond.no/

Instrument og noter; Hva må man skaffe selv og hva skjer hvis noe går i stykker? 

Alle aspiranter får leie et instrument av korpset som de kan bruke så lenge de er medlem av korpset. Med instrumentet skal det medfølge kasse, tørkefille og evt seler/stropper og fliser på de instrumentene der det er nødvendig. Tilleggsutstyr som forbrukes etter hvert (fliser til treblås-instrumenter og ventilolje og pussekluter til messing-instrumenter), må man selv skaffe når man trenger påfyll. Hvis man har lyst til å investere i et stativ hjemme eller en softbag til instrumentet, må dette også kjøpes selv.

Instruktøren vil hjelpe dere med hvordan instrumentet settes sammen og vedlikeholdes. Det er viktig at foreldrene også kan dette slik at instrumenter ikke skades. Vi anbefaler derfor foreldrene at de er med på første individuelle øvelse og lærer seg dette.

Dersom man får en skade på instrumentet må man melde fra til korpsets materialforvalter, Ole Kristian Langdahl, 936 33 525

Når det gjelder noter til de individuelle timene bruker mange instruktører en spillebok som han/hun vil anbefale for dere. Denne boken må dere som regel kjøpe selv.
Noter til samspill besørges av korpset og deles ut på samspill. 

Er det mulig å bytte instrument?

Det skjer innimellom at det instrumentet man i første omgang ville ha, viste seg ikke å være det riktige likevel. Det er da mulig å bytte instrument, men fortrinnsvis mellom semestrene fordi instruktørene allerede er ansatt og har lagt sine timeplaner. Dette er jo jobben deres. Instrumentbytter må uansett skje i samråd med dirigent. Husk at man ikke begynner på nytt igjen på nederste nivå med nytt instrument; ofte går det ganske raskt å lære seg instrument nr to når man først har spilt litt. 

Hvor mye må man øve?

Det er ingen minstekrav til hvor mye det må øves for at man skal kunne spille i korpset. Noen øver mye og noen øver litt mindre. Jo mer man øver, jo flinkere blir man åpenbart, men de fleste har nok opplevd at det kan gå litt opp og ned med motivasjonen for øving hjemme. Det er altså ingen krise eller grunn til å melde ut barnet dersom øvingen skulle ligge litt nede en tid. Et tips er å ha instrumentet pakket opp og noter liggende klare for da er terskelen for en liten økt lavere; et kvarter innimellom gjør underverker for progresjonen! Viktig at dere oppmuntrer til – og legger til rette for – øving. («Kan du ikke spille det stykket en gang til?! Det var så fint!»).

Utmelding

Dersom man mot formodning ikke skulle ha lyst til å være med å spille lenger må man aktivt melde seg ut av korpset innen visse tidsfrister. Dette gjøres ved utfylling av et utmeldingsskjema. Fordi instrumenter kjøpes inn og instruktører hyres inn i forkant av hvert halvår, må vi få utmeldingen i god tid. Frist for utmelding for neste skoleår er 1. juli. Ved utmelding til jul er fristen 1. desember. Ved for sen utmelding vil man måtte betale kontingent for kommende semester for å dekke de utgifter korpset da får.

Før dere melder ut barnet må dere for all del snakke med instruktør, dirigenten og ikke minst andre foreldre før dere melder dere ut! Motivasjon går opp og ned, og ofte hjelper det  å snakke om det og ting løser seg. Husk også de negative ringvirkningene en utmeldelse gir for de andre barna og for korpset. En utmelding skaper ofte en dominoeffekt. Husk at dere foreldre må se langsiktig på spillekarrieren og hjelpe barna over eventuelle motivasjonskneiker. Vårt mål er å få flest mulig gjennom Aspirant og Junior og opp i Hovedkorpset slik at vi får et stort og spilledyktig hovedkorps. Det er leit å se barn som vi og foreldre har lagt ned store ressurser på slutte rett før de skal blomstre videre i hovedkorpset.

 

Hvor slitsomt er det egentlig å være korpsforelder?

Det er mange myter knyttet til det å være korpsforelder. Vår påstand er at det ikke er mer arbeid i korps enn som engasjert forelder i andre aktiviteter. Om noe er det mer moro!

Foreldregruppen står selv for korpsets drift. Det meste av utgiftene er knyttet til instrumentopplæring og instrumenter, men også til korpsturer og andre sosiale aktiviteter. Korpset finansieres delvis gjennom egenbetaling, delvis gjennom støtte og delvis gjennom inntektsgivende fellesaktiviteter, for eksempel det årlige loppemarkedet helgen etter høstferien (vi har kun ett loppemarked pr. år). Her må alle foreldre være med å bidra. Gjennom deltakelse her skapes også et hyggelig fellesskap i foreldregruppen.

Ellers vil man nok måtte bake en kake, hjelpe til på et seminar, Grindbakken skoles dag, være med på en tur i ny og ne, og må også påregne å stille som publikum på flotte og stemningsfulle konserter. Underveis vil man møte mange hyggelige mennesker, få med seg mye fin musikk og oppleve massevis av spilleglede. 

Hvis man selv har traktert et instrument en eller annen gang i livet, er man dessuten velkommen til å være med å spille i Foreldrekorpset som øver en gang i måneden på skolen, og kan også være med å hjelpe til å lage stemning i barnetoget på 17. mai.   

Lykke til og gratulerer med å ha blitt korpsforelder!

P.S. Husk å melde dere inn i våre lukkede Facebook-side!
(søk på Grindbakken skoles musikkorps). Her legges det ut informasjon, bilder fra arrangementer mv.

Jubileumsstevne, Bogstad gård, 29. august 2021

Barnetoget 17. mai 2022