Skolekonserten i dag

  Tusend takk Sissel for en veldig bra gjennomføringen av konserten! Jeg hadde anledning å være med i dag og det har vært 3 fantastiske rekrutteringskonsertene med dyktige musikanter og interesserte tilhører på skolen. Se bildenen i vedlegg… Nå må vi Huske alle sammen:…

Oppstart og spilletider høsten 2013

Oppstart junior- og hovedkorps: onsdag 28. august til vanlig tid (se under). Oppstartsmøte aspirantkorps: onsdag 4. september kl. 17.00 i musikkrommet. Aspiranter og foreldre er velkomne. Faste spilletider: Aspirantkorps: onsdager kl. 15.15 – 16.15 (musikkrommet) Juniorkorps:  onsdager kl. 16.30 -17.30 (musikkrommet) Hovedkorps:  onsdager kl….

Rekrutteringsinformasjon

Korps er gøy – vil du være med? Rekrutteringsinformasjon GSMK vår 2013.doc Vi inviterer deg som nå går i 1. – 3. klasse til å bli med i aspirantkorpset. Aspirantkorpset har spilleøvelse onsdager kl. 15.15-16.15 fra høsten. I tillegg får du private spilletimer hos…

Opptak av nye musikanter 2012

Vi har hovedopptak av aspiranter hver vår. Men, hvis du ønsker å starte i korpset så ta kontakt med oss ved å sende e-post til: sekr@gsmk.no. Du finner mer informasjon og påmeldingsslipp i vedlagte dokument fra vårens opptak. Påmeldingsslippen kan du  legge i korpsets…