Vedlikehold av trombone

Generelt: Instrumentet er kostbart og krever nøye stell og vedlikehold hvis du og korpset skal ha full glede av det. De aller yngste i korpset trenger hjelp av en voksen til å rengjøre instrumentet.

1. Stell og bruk av trombonen krever:
a) Krem for tromboneslide
b) Bøylefett eller vaseling
c) Sprayflaske med vann
d) Munnstykkebørste
e) Lang rensestav
f) Remse av laken, bomullsstoff el.l

2. Skyll munnen før spilling! Dette er spesielt viktig når du har spist søtsaker.

3. Instrumentet må smøres/stelles når sliden begynner å gå tregt. Sliden kobles fra resten av instrumentet og skylles omhyggelig i lunket vann flere ganger. Ta en fuktig papirklut og tørk av metallet som sliden satt på («trekket» eller «innersliden»). Rengjør trekket til det blir blankt. Tørk med en tørr bomullsfille som ikke loer. Smør trekket med slidekrem for trombone før sliden settes på igjen (Ikke bruk olje!!). Slidekremen skal fordeles jevnt over hele trekket. Et for tykt kremlag fører til et tungt og tregt trekk. Sliden må tørkes av foran hver gang den smøres.
Under spilling må sliden jevnlig sprayes med vann. 

4. Smør bøylen (bakerst på instrumentet) med bøylefett og monter instrumentet igjen. 

5. Skrubb munnstykket innvendig jevnlig. Røret der munnstykket sitter må rengjøres ofte fordi det legger seg matrester og søtstoff der. Hvis munnstykket ikke lar seg demontere, må korpsvakten kontaktes. Vi har spesialverktøy som på en rask og sikker måte skiller fastlimt munnstykke fra instrumentet. Ikke bruk makt!

6. Husk: benytt aldri tang eller annet verktøy på messinginstrumentet. Messing er et mykt metall og blir lett deformert.

7. Når du legger fra deg instrumentet skal dette gjøres i etuiet, aldri på stolen hvor du sitter og aldri med schallstykket ned! Husk at instrumentet er kostbart å reparere.